Julekalenderen er slutt

Hvor mange vervepoeng får du, som takk for at du hjelper BFO med å vokse?

Dette pr. tjenestegjørende medlem du verver.

For medlemmer som ikke betaler kontingent elever, kadetter 1G, 1. års lærling, fordelsmedlemmer og HV Innsats gjelder 3 pr. vervepremie. 


1 vervepoeng = 1 krone

Dette pr. tjenestegjørende medlem du verver.

For medlemmer som ikke betaler kontingent elever, kadetter 1G, 1. års lærling, fordelsmedlemmer og HV Innsats gjelder 3 pr. vervepremie. 


1 vervepoeng = 1 krone

Dagens premie


Dagens premie: kul emaljekopp med dikt fra Trygve Skaug

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet

Riktig svar: 1 000


Konkurransevilkår

- Vinneren må være medlem av BFO.
- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontaktet via tlf. eller e-post. Husk derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.