Julekalenderen er slutt

Befalets Fellesorganisasjon er Norges største fagforening for militært ansatte, lærlinger, elever og kadetter, uavhengig av gradsnivå og gren. Hvor mange medlemmer er det totalt i BFO?
Dagens premie


Dagens premie: Powerbank, ullhals++ 

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet

Riktig svar: Ca. 10 500 medlemmer


Konkurransevilkår

- Vinneren må være medlem av BFO.
- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontaktet via tlf. eller e-post. Husk derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.